Program

PROGRAM

3. 10. UTORAK Dolazak sudionika, prijava i smještaj

18:00 Večera
21:00 Svečano otvaranje

4. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.15 Jadrušić M., Gavranić R., Belić J., Grilec D., Matijašević I., Lakić M., Režić M., M. Pavlović: JAVNA VODOOPSKRBA NA OTOKU KORČULI
09.15 – 09.45 Schmoll O.: PLANOVI SIGURNOSTI VODE I SANITACIJE
09.45 – 10.00 Sovič N., Repnik D.:INFORMACIJSKA POTPORA PRI IZRADI PLANOVA ZA SIGURNOST VODE
10.00 – 10.15 Ujević Bošnjak M., Dadić Ž., Štiglić J.: VODOOPSKRBA U RH I POTREBA UVOĐENJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE
10.15 – 10.30 Burić T., Vazdar R.: NOVOSTI U ZAKONODAVSTVU U PODRUČJU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU UVOĐENJEM PROCJENE RIZIKA
10.30 – 10.45 Majić D., Toth I.: PROBLEMATIKA ODREĐIVANJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA
10.45 – 11.00 Grilec D., Jadrušić M., Lakić M., Režić M., Pavlović M.: ISPITIVANJE OTPADNIH VODA U DUBROVNIKU – BRIGA ZA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI
11.00 – 11.15 Kovačić A., Goić-Barišić I., Dekić S., Hrenović J.: BOLNIČKA OTPADNA VODA KAO PUT PRIJENOSA VIŠESTRUKO REZISTENTNIH MIKROORGANIZAMA
11.15 – 11.30 Stanka
11.30 – 11.45 Ilioski V., Janeska I.: HACCP – PRINCIPI JKP “VODOVOD”-BITOLA
11.45 – 12.00 Nemčić-Jurec J., Ruk D.: ČIMBENICI RIZIKA U PODZEMNOJ VODI ŠIREG PODRUČJA ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA
12.00 – 12.15 Vukić Lušić D., Piškur V., Cenov A., Živković S., Lakošeljac D., Rončević D.: PIJU LI STANOVNICI GORSKOG KOTARA ZDRAVSTVENO ISPRAVNU VODU?
12.15 – 12.30 Diković S., Valić J., Skopljak V.: PSEUDOMONAS AERUGINOSA NA MJESTIMA POTROŠNJE VODE
12.30 – 12.45 Škarica Lj., Antičević M.: DETEKCIJA I IDENTIFIKACIJA LEGIONELLA VRSTE IZ UZORAKA VODE
12.45 – 13.00 Santo V., Ćavar S., Sučić H.: KONCENTRACIJE NITRATA U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I METHEMOGLOBINEMIJA U BARANJI, NEKADA I SADA
13:00 – 14:30 Podnevna stanka
14.30 – 14.45 Kochubovski M.: HARMONIZACIJA DIREKTIVE O VODI ZA PIĆE U MAKEDONIJI
14.45 – 15.00 Janda R., Andabaka D., Senta Marić A., Čepelak R.: NOVINSKI ČLANCI O KVALITETI VODE ZA PIĆE
15.00 – 15.15 Ruk D., Horvat I., Ivaniš B., Nemčić-Jurec J.: MULTIPARAMETRIJSKA USPOREDBA ZDENACA IZVORIŠTA IVANŠČAK U KOPRIVNICI, HRVATSKA
15.15 – 15.30 Tomas D., Maldini K., Matić N., Majić D., Čurlin M., Senta Marić A., Andabaka D.: SEZONSKE VARIJACIJE POKAZATELJA KAKVOĆE VODE NA ODABRANIM IZVORIMA SPLITSKO-DALMATINSKE I DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
15.30 – 15.45 Štiglić J., Tomljenović F., Penović A., Gajšak F., Dumanić T., Prodan M., Ujević Bošnjak M.: KVALITETA VODE NA IZVORIŠTIMA RIJEKE JADRO I ŽRNOVNICA NAKON POŽARA
15.45 – 16.00 Čepelak R., Janda R., Senta Marić A., Andabaka D.: SUMPORNI IZVORI GRADA SPLITA
16.00 – 16.15 Božinovski Z., Petrovska B., Manoleva N., Dimovska K., Nikolovski A.: ŠPILJSKI IZVOR “VRELO” KAO ALTERNATIVNI IZVOR ZA VODOOPSKRBU GRADA SKOPJA
16.15 – 16.30 Habuda-Stanić M., Medverec Knežević Z., Gašo- Sokač D., Romić Ž., Pleština M., Rakić A.: PRIMJENA KEMIJSKE OKSIDACIJE U PROCESIMA PRERADE VODE ZA PIĆE

POSTERI
Vukić Lušić D., Piškur V., Cenov A., Živković S., Lakošeljac D., Rončević, D.: MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU GRADA ČABRA
Škarica D.: AUTOMATIZIRANA EKSTRAKCIJA BROMIRANIH DIFENILETERA IZ UZORAKA POVRŠINSKIH VODA
Žilić I., Šušnjara V., Krpan Lj.: BIOFILMOVI U VODOOPSKRBNOJ MREŽI
Krpan Lj., Šušnjara V., Žilić I.: MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U CILJU ZAŠTITE LJUDSKOG ZDRAVLJA
Šušnjara V., Krpan Lj., Žilić I.: RASPONI BROJENJA KOD MIKROBIOLOŠKIH METODA
Majstorov O.: UTECAJ VREMENSKIH NEPOGODA, POPLAVE NA KVALITETU VODE ZA PIĆE U OKOLICI GRADA SKOPJA

16.30 – 17.00 Stanka
17.00 – 18.00 Okrugli stol i rasprava
20.00 Večera

5. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak otoka Korčule

6. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine

 

http://vodovod-blato.hr/vodocrpiliste_studenac