Program

OKVIRNI PROGRAM

2. 10. UTORAK Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00 h Večera / 20:00 h Svečano otvaranje
3. 10. SRIJEDA
08:00 h – 13:00 h Radni dio / 13:00 h – 15:00 h Ručak
15:00 h – 17:30h Radni dio / 17:30h – 19:00h Radni dio/okrugli stol
20:00 h Večera
4. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak u okolici Siska
5. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine