Program

OKVIRNI PROGRAM

3. 10. UTORAK
Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00h Večera / 20:00h Svečano otvaranje

4. 10. SRIJEDA
08:00h – 13:00h Radni dio / 13:00h – 15:00h Ručak
15:00h – 17:30h Radni dio / 17:30h -19:00 Radni dio/okrugli stol
20:00h Večera

5. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak u okolici Novog Vinodolskog

6. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine!