Program

PROGRAM

2. 10. UTORAK
Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00 h Večera / 20:00 h Svečano otvaranje

3. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.45 Kožišek F. Kothan F.: ISKUSTVA REPUBLIKE ČEŠKE U REGULIRANJU JAVNIH BAZENA (pozvano predavanje)
09.45 – 10.00 Novosel M.: SANITARNO TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI – GRADSKI BAZENI ČAKOVEC
10.00 – 10.15 Ujević Bošnjak M., Gajšak F., Antičević M., Štiglić J.: ZDRAVSVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U REPUBLICI HRVATSKOJU 2017. GODINI
10.15 – 10.30 Nemčić-Jurec J.: KVALITETA BAZENSKE VODE –ANALIZA I INTERPRETACIJA
10.30 – 10.45 Santo V., Ćavar S., Sučić H., Babić H., Bezik D.: MONITORING BAZENSKIH VODA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI – PET GODINA ISKUSTVA
10.45 – 11.00 Vukić Lušić D., Cenov A., Piškur V., Živković S.: USPOREDBA POKAZATELJA KVALITETE BAZENSKIH VODA STANDARDNIH I SPA BAZENA
11.00 – 11.30 Stanka
11.30 – 11.45 Andabaka D., Janda R., Senta Marić A., Čepelak R.: TREBA LI KLORIRATI BAZENE PUNJENE PRIRODNOM MINERALNOM VODOM?
11.45 – 12.00 Novokmet G., Ujević Bošnjak M., Ćurko j., Matošić M.,
Tomljenović F.: PRISUTNOST BROMIDA U PODZEMNIM VODAMA I NASTAJANJE BROMATA U VODI ZA PIĆE TIJEKOM OZONIRANJA
12.00 – 12.15 Kolenić N., Glumac N., Jambrošć K., Topolnjak V.: KONCENTRACIJE NITRATA NA VODOCRPILIŠTU NEDELIŠĆE NAKON POPLAVE U PUŠĆINAMA 2012. GODINE
12.15 – 12.30 Kukolja A., Plazonić D., Posavec K., Ujević Bošnjak M., Štiglić J.: KLORIRANA OTAPALA – TRIKLORETEN I TETRAKLORETEN U PODZEMNOJ VODI I VODI ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA SAŠNAK – SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA
12.30 – 12.45 Ćurković L., Ljubas D., Čizmić M., Babić S., Sambolek A.: HIDROTERMALNA SINTEZA FOTOKATALIZATORA NA BAZI TiO2 ZA RAZGRADNJU ANTIBIOTIKA
12.45 – 13.00 Božinovski Z., Anevska E.: UPOTREBA NANO ČESTICA ELEMENTARNOG ŽELJEZA ZA REDUKCIJU ŠESTEROVALENTNOG KROMA U PODZEMNIM VODAMA
13:00 – 14:30 Podnevna stanka
14.30 – 14.45 Čepelak R., Senta Marić A., Andabaka D.: TERMOMINERALNI POTENCIJAL GRADA SISKA
14.45 – 15.00 Kožišek F.: ZDRAVSTVENI ZNAČAJ ESENCIJALNIH NUTRIJENATA U VODI ZA PIĆE
15.00 – 15.15 Dumanić T., Bakavić A.S., Ledić M., Lacman M.: VRIJEDNOSTI METALA U IZVORIŠTU RIJEKE JADRO
15.15 – 15.30 Kovačić A., Tafra D., Hrenović J., Goić-Barišić I., Pulak T., Mamić M.: PREŽIVLJAVANJE BAKTERIJE PSEUDOMONAS AERUGINOSA U OLIGOTROFNIM UVJETIMA
15.30 – 15.45 Škarica Lj., Antičević M.: USPOREDBA METODE KULTIVACIJE LEGIONELLA I LEGIOLERT® /QUANTI-TRAY® MPN METODE U UZORCIMA VODE
15.45 – 16.00 Rakić A., Štambuk-Giljanović N.: NEKE OD MJERA ZA SUZBIJANJE PATOGENIH MIKROORGANIZAMA (Legionella spp.) U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU
16.00 – 16.15 Burić T., Vuljanić K.: OSVRT NA PRIJEDLOG PREINAKE DIREKTIVE EUROPSKE KOMISIJE O VODI NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU

POSTERI

Piškur V., Živković S., Vukić Lušić D., Cenov A.: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKE VODE BAZENSKOG KOMPLEKSA KANTRIDA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2017. GODINE
Bach G.: PRISUTNOST Pseudomonas aeruginose U BAZENSKOJ VODI BAZENA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 2015. DO 2017. GODINE
Benkotić S., Bellian U., Lazić Đ., Eberhard M., Bunjevac A.: METODA ZA IZOLACIJU Legionella U UZORCIMA VODE PREMA HRN EN ISO 11731:2017
16.15 – 16.45 Stanka
16.45 – 18.00 Okrugli stol i rasprava
20.00 Večera

4. 10. ČETVRTAK
Stručni obilazak u okolici Siska

5. 10. PETAK
Doručak /Sretan put i doviđenja do iduće godine