Mjesto održavanja i smještaj

Sisak

Hotel Panonija, Sisak  (smještaj i kongresna dvorana)

Smještaj sudionika

Cijena smještaja po sudioniku za vrijeme VIJV Skupa iznosi:

Jednokrevetna soba: 828,50 KN (PDV uključen)
Dvokrevetna soba:     728,50 KN (PDV uključen)


Rezervacija smještaja

Popunjeni Rezervacijski list za hotel Panonija poslati na:

e-mail: recepcija@hotel-panonija.hr  ili fax:   +385 44 51­5 601

Rok za rezervaciju smještaja: 21. rujna 2018. godine.

Nakon naznačenog roka rezervacije će se potvrđivati “na upit’ ovisno o raspoloživom smještaju.