23. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

prof. dr. sc. Milana Kujundžića, prim. dr. med.

organiziraju

 XXIII. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

UZORKOVANJE VODA

 

Poštovane kolegice i kolege,

uzorkovanje voda početni je korak u dobivanju pouzdanih rezultata, koji kasnije služe u razne svrhe, od, na primjer, procjene stanja površinskih i podzemnih voda do ocjene zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Nepravilan postupak uzorkovanja, nepravilno konzerviranje, transport i čuvanje uzorka mogu dovesti do pogrešnih konačnih rezultata, a u konačnici i do pogrešnih zaključaka, koji mogu imati dalekosežne posljedice.

Područje uzorkovanja voda regulirano je nizom normi, a osim tehnika uzorkovanja, obrađeni su i zahtjevi za osiguravanje kvalitete uzorkovanja. Novim izdanjem norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 omogućuje se akreditiranje laboratorija za provedbu samo uzorkovanja, a ujedno je uzorkovanje područje u kojemu su dostupna tek rijetka međulaboratorijska poredbena ispitivanja. Važno je sagledati podatke i iskustva stečena provedbom uzorkovanja svih vrsta voda, za različite vrste analiza, kao i iskustva i znanja u procjeni mjerne nesigurnosti te provedbi međulaboratorisjkih poredbenih ispitivanja u području uzorkovanja.

Iako je središnja tema ovogodišnjeg Skupa posvećena uzorkovanju, Skup je, kao i svih dosadašnjih godina, otvoren svim ostalim aktualnim temama, koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Veselimo se susretu u Poreču!

 

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora

 


Preuzmite datoteke Prva obavijestDruga obavijest