21. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

prof. dr. sc. Milana Kujundžića, prim. dr. med.

organiziraju

 XXI. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

PLANOVI SIGURNOSTI VODE I SANITACIJE

 

Poštovane kolegice i kolege,

Upravljanje rizicima u vodoopskrbi nedjeljivo je od upravljanja sanitacijom, jer nepročišćene sanitarne otpadne vode mogu uzrokovati onečišćenje podzemnih i površinskih voda koje se koriste za potrebe javne vodoopskrbe. Razumijevajući neodvojivost ovih procesa u kružnom ciklusu vode, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2015. godine predstavila planove sigurnosti sanitacije (engl. Sanitation safety plan, SSP). Plan sigurnosti sanitacije temelji se na istim načelima preventivnog upravljanja rizicima kao i plan sigurnosti vode (engl. Water safety plan, WSP), s tim da se ovaj pristup primjenjuje od točke sanitacije odnosno nastajanja otpada do otpuštanja obrađenog otpada u okoliš ponovnom upotrebom ili odlaganjem. Brojni su primjeri kako u zemljama u razvoju tako i u razvijenim zemljama, u kojima se problem vodoopskrbe i odvodnje manjih naselja sve više rješava pomoću sustava koji su prilagođeni njihovim specičnim potrebama, a koji se baziraju na načelima WSP i SSP.

U Republici Hrvatskoj (RH) postoji velik broj lokalnih vodovoda koji se teško uključuju u sustav javne vodoopskrbe, a vrlo je često voda iz ovakvih sustava mikrobiološki onečišćena. Budući je samo 46% stanovništva RH spojeno na sustav javne odvodnje, postavlja se pitanje mogućnosti, a i opravdanosti da se manja, raspršena naselja, kakva su uglavnom naselja koja se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda, uskoro spoje na centralizirane sustave javne odvodnje. Postoji li u RH potreba za primjenom WSP-a i SSP-a u manjim naseljima? Mogu li SSP-i pronaći svoju primjenu u turističkim i mnogim drugim dislociranim objektima?

Kao i svih dosadašnjih godina, Skup je otvoren svim ostalim aktualnim temama koje su zanimljive stručnjacima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Veselimo se susretu na Korčuli!

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstveni suradnik
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora


Preuzmite datoteke    Druga obavijest pdfPrva obavijest pdf