Prijava radova i postera

 

Važni datumi:

1. srpnja 2021.    prijava sudjelovanja i dostava sažetka

25. kolovoza 2021.    dostava cjelovitih radova

 

Za pisanje sažetaka i radova molimo koristiti predloške:


Sažetke i radove molimo dostavite pomoću ovog obrasca.