Prijava radova i postera

 

Važni datumi:

1. srpnja 2023.    prijava sudjelovanja i dostava sažetka

25. kolovoza 2023.    dostava cjelovitih radova

 

Za pisanje sažetaka i radova molimo koristiti predloške:

 

Posterska priopćenja

Posterska priopćenja mogu biti pripremljena na engleskom ili hrvatskom jeziku.

Molimo autore da pripreme postere dimenzija 100 cm visine i 70 cm širine.

 


Sažetke i radove molimo dostavite pomoću ovog obrasca.