Registracija i kotizacija

Registracija

Prijava na Skup obavlja se pomoću on-line formulara.

Napomena: za svaku osobu potrebno je ispuniti formular.

Rok za prijavu na Skup je 27. rujna 2017. godine.

Kotizacija

Kotizacija po sudioniku iznosi: 950,00 KN + PDV

Kotizacija uključuje:

sudjelovanje u radu skupa, Zbornik radova tiskan i na CD-u, osvježenje za vrijeme stanki i stručni obilazak.

 

Uplatu kotizacije doznačiti na račun:

HTP “KORČULA” d.d., Šetalište Frana Kršinića 104,

20260 Korčula, Hrvatska,  OIB: 63259199217

Opis plaćanja: Kotizacija– Skup VIJV-2017, s naznačenim imenima osoba za koje se plaća,

OTP banka Hrvatska  d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, Hrvatska

IBAN: HR 4324070001100167556, poziv na broj 00-700

SWIFT: OTPVHR2X

 

Kotizacija će se moći platiti i izravno na recepciji Skupa.


POSLOVNA PREDSTAVLJANJA

Poslovni subjekti koji se žele poslovno predstaviti plaćaju kotizaciju za sve svoje članove koji sudjeluju u predstavljanju.

Organizator osigurava izložbeni prostor za predstavljanje uz prethodnu najavu.