Organizacijski i znanstveni odbor

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med. (potpredsjednica)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

 

Članovi:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Katica Boban, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Tina Dumanić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Boris Ivanišević, dipl.ing.
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Vis

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Milica Ledić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Željko Pekaš, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Anja Vargić, dipl.ing.
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Vis

Branka Jurčević Zidar, dr.med., Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Članovi:

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Željko Duić, dipl. ing. geol.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, dipl. ing.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

 

TAJNIŠTVO SKUPA I KONTAKT:
Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr