Organizacijski i znanstveni odbor

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdrastvo, Zagreb

Mato Lakić, dr. med. spec. epidemiologije (potpredsjednik)
Zavod za javno zdrastvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Marija Jadrušić, dipl. ing. med. biokemije
Zavod za javno zdrastvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Dolores Grilec, dipl. ing.
Zavod za javno zdrastvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Tatjana Burić, dipl. ing.
Uprava za sanitarnu inspekciju MZ, Zagreb

Ivan Kolovrat, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Ruška Gavranić, dipl.ing.
Vodovod d.o.o. Blato

Jakov Belić, dipl.ing.
NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula

Marinko Zeljko, dipl. san. ing.
Uprava za sanitarnu inspekciju MZ, Odjel za južnu Dalmaciju, Dubrovnik

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdrastvo, Zagreb

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

doc. dr. sc. Mirna Habuda – Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – tehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdrastvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdrastvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdrastvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osiječko – baranjske županije, Osijek

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Tajništvo skupa i kontakt:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 219, faks: 01 46 83 009,
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr