Organizacijski i znanstveni odbor

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Zoran Škrgatić, dr. med. (potpredsjednik)
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Članovi:

mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Ivan Babin, dipl. ing.
Državni inspektorat, Područni ured Split, Zadar

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Nives Eleršek, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Sandra Fatović, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zada

dr. sc. Judita Grzunov Letinić, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Nikica Klarin, dipl.ing.
Vodovod d.o.o., Zadar

Miro Macan, dipl.ing.agr.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Tomislav Matek, dipl.ing.građ
Vodovod d.o.o., Zadar

Slaven Meštrović, dipl.ing.
Vodovod d.o.o., Zadar

Hrvoje Patrk, dipl.ing.
Vodovod d.o.o., Zadar

Benito Pucar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Kristina Vuljanić, dipl. ing.
Državni inspektorat,  Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Članovi:

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

doc. dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Osijek

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

doc. dr. sc. Ivan Halkijević, dipl. ing.
Građevinski fakultet, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

 

Tajništvo skupa i kontakt:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217, faks: 01 46 83 009,
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr