Organizacijski i znanstveni odbor

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Inoslav Brkić, dr. med. spec. epidemiologije (potpredsjednik)
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Danijela Prša Gavrić, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak

Kristina Vuljanić, dipl. ing.
Ministrastvo zdravstva,  Uprava za sanitarnu inspekciju,  Zagreb

Tatjana Burić, dipl. ing.
Ministrastvo zdravstva,  Uprava za sanitarnu inspekciju,  Zagreb

Ivan Kolovrat, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Igor Rađenović, dipl. oec.
Sisački vodovod d.o.o., Sisak

mr.sc. Ljiljana Brižić, dipl.ing.biol.
Sisački vodovod d.o.o., Sisak

Sanja Sklepić-Vukadinović, dipl. ing.
Sisački vodovod d.o.o., Sisak

Lidija Ovčarić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Zagreb

Spomenka Uremović, dr.med.
Ministrastvo zdravstva,  Uprava za sanitarnu inspekciju,  Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

prof. dr. sc. Lidija Ćurković, dipl. ing.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, dipl. ing.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

doc. dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Osijek

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Tajništvo skupa i kontakt:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 219, faks: 01 46 83 009,
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr