Organising and scientific committee

Organising Committee:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Croatian Institute of Public Health, Zagreb

Ružica Čanić, dr. med. (potpredsjednik)
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

 

Members:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Luka Basara, dipl.ing.
Vodovod Korenica d.o.o., Korenica

Marija Batinić Sermek, dipl.ing.
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

doc. dr. sc. Hana Brborović, dr. med.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Matija Dvorski, mag.biol.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Danijela Ivšinović, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Mario Kobetić, dipl. ing.
Studenac d.o.o., Lipik

Miro Macan, dipl.ing.agr.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

izv. prof.dr.sc. Milan Milošević, dr.med., specijalist medicine rada i sporta
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Domagoj Mosler, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist interne medicine
Lječilište Topusko, Topusko

izv. prof.dr.sc. Iskra Alexandra Nola
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Želimir Pekaš, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Marinko Pleština, dipl.ing.
Jamnica plus d.o.o., Zagreb

izv. prof.dr.sc. Jasna Pucarin Cvetković
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Helena Radić Bosanac, mag.comm.
Jamnica plus d.o.o., Zagreb

Ana Rapo, mag.comm.
Vodovod Korenica d.o.o., Korenica

Jasmina Stilinović Totić, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Lubomir Surik, dipl. ing.
Studenac d.o.o., Lipik

Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr.sc. Vesna Tomac Vukanović, dipl. ing.
Studenac d.o.o., Lipik

prof.dr.sc. Ksenija Vitale
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Roko Žaja, dr.med.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Milan Župan, dipl. ing.
Državni inspektorat, Ispostava Gospić

 

Scientific Committee:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Members:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

dr. sc. Staša Borović, dipl. ing.geol.
Hrvatski geološki institut, Zagreb

doc. dr. sc. Jasna Čačić, dipl. ing.
Gospodarska interesna udruga proizvođača pića Hrvatske, Zagreb

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Željko Duić, dipl. ing.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

Rea Janda, mag.appl.chem.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Sandy Lovković, dipl. ing.
Jamnica plus d.o.o., Zagreb

dr. sc. Tamara Marković, dipl. ing.geol.
Hrvatski geološki institut, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

prof.dr.sc. Ksenija Vitale
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka