Organising and scientific committee

Organising Committee:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing. (potpredsjednik)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

 

Members:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Katica Boban, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

nasl.doc.dr.sc Marin Glad, dipl.sanit.ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

doc. dr. sc. Ivan Halkijević, dipl. ing.
Građevinski fakultet, Zagreb

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ante Maretić, dipl.ing.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o, Novi Vinodolski

Ante Milat, dipl.ing.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o, Novi Vinodolski

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

mr. sc. Vanda Piškur, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Igor Uremović, dipl.ing.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o, Novi Vinodolski

izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Scientific Committee:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Members:

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

doc. dr. sc. Vedran Poljak, dr.med.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora

dr. sc. Sonja Tolić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, dipl. ing.

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka