Organising and scientific committee

Organising Committee:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (Chair))
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Diana Dulibić, dipl.iur. (Vice chairman)
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

 

Members:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Katica Boban, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

Lidija Bujas, dipl.ing.
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr.sc. Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Marko Lovrić, dipl.ing.
Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik

Sanja Maretić, dipl.ing.
Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Marta Vujević, dipl.ing.
Rad d.o.o., Drniš

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

 

Scientific committe:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr.sc. Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit. (potpredsjednik)
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Members:

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Duić, dipl. ing.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

doc. dr. sc. Ivan Halkijević, dipl. ing.
Građevinski fakultet, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

izv.prof.dr.sc. Dajana Kučić Grgić, dipl.ing.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

mr.sc. Marinko Markić, dipl.ing.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr.sc. Martina Mil0loža, dipl.ing.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak, dr.med.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora

dr. sc. Damir Ruk, dipl. ing.
Koprivničke vode, Koprivnica

dr. sc. Sonja Tolić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

 

Secretariat and contact:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr