27. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

3. - 6. 10.2023. godine, Hotel Lišanj Novi Vinodolski

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

izv. prof. dr. sc. Vilija Beroša, dr. med.

organiziraju

 XXVII. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

VODOOPSKRBNA MREŽA: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

 

Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati vas u ime Organizacijskog odbora na 27. znanstveno-stručni skup „Voda i javna vodoopskrba“, koji će se održati u Novom Vinodolskom.

Središnja tema Skupa ove je godine posvećena vodoopskrbnoj mreži: izazovima i mogućnostima koji se vežu uz isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju.

Vodoopskrbna mreža predstavlja kompleksan i dinamičan okoliš u kojem se odvijaju razne reakcije i  interakcije, a koje uključuju mikroorganizme, organsku i anorgansku tvar, pri čemu s vremenom može doći do nastajanja naslaga na stijenkama cijevi, kao i nastajanja biofilmova. Ovi procesi mogu uzrokovati pogoršanje kvalitete vode, uključujući promjenu boje vode, povišenu mutnoću, kao i pojavu neugodnog okusa i mirisa vode.  Vodoopskrbne mreže obično su rasprostranjene na širokim geografskim područjima i dobar dio njih je desetljećima zakopan pod zemljom te počinju pokazivati znakove starosti. Loše uravnotežen tlak vode u vodoopskrbnoj mreži može uzrokovati curenje vode, što implicira i gubitak prihoda. S druge strane, ako je vodovodna mreža optimizirana, isporučitelji vode mogu značajno uštedjeti na energiji i troškovima obrade. Stvaranje otporne, učinkovite i održive vodoopskrbe zahtijeva adekvatno upravljanje vodoopskrbnom mrežom. Pozivamo vas da aktivno sudjelujete u radu Skupa prezentiranjem znanstvenih i stručnih radova kroz usmena i posterska priopćenja kao i u raspravama na okruglom stolu,  koji će biti organiziran u okviru Skupa također na temu vodoopskrbne mreže.

Kao i dosadašnjih godina, Skup je otvoren i za ostale teme koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Nadamo se i veselimo skorom susretu u Novom Vinodolskom!

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora


Preuzmite datoteke  Prva obavijest  Druga obavijest


Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing. (potpredsjednik)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

 

Članovi:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Katica Boban, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

nasl.doc.dr.sc Marin Glad, dipl.sanit.ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

doc. dr. sc. Ivan Halkijević, dipl. ing.
Građevinski fakultet, Zagreb

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ante Maretić, dipl.ing.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o, Novi Vinodolski

Ante Milat, dipl.ing.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o, Novi Vinodolski

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

mr. sc. Vanda Piškur, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Igor Uremović, dipl.ing.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o, Novi Vinodolski

izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

 

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Članovi:

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak, dr.med.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora

dr. sc. Sonja Tolić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

 

TAJNIŠTVO SKUPA I KONTAKT:
Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr


PROGRAM

3. 10. UTORAK
Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00 h Večera
19:30 h Svečano otvaranje Skupa

Halkijević I., Vouk D., Nakić D., Posavčić H., Lich K.
UTJECAJ POTRESA NA VODOOPSKRBNE MREŽE

4. 10. SRIJEDA
09:00h – 09:30h
Husband S., Boxall J.: RAZUMIJEVANJE PROCESA KVALITETE VODE U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU I UPRVLJANJE ISTIMA

09.30 – 09.45h
Zoretić-Rubes, V.: NOVI ZAKONODAVNI OKVIR U PODRUČJU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

09.45 – 10.00h
Kovačić A., Puljak T., Mamić M.: HETEROTROFNE BAKTERIJE KAO INDIKATORI PROBLEMA U VODOOPSKRBNOJ MREŽI

10.00 – 10.15h
Jambrošić K., Glumac N., Kolenić N., Stanković A., Smolković B.: PRIMJENA LUMINOMETRA U MIKROBIOLOŠKOJ ANALIZI VODE

10.15 – 10.30h
Jadrušić, M., Vuković M., Grilec D., Lakić M.: ANALIZA BAKTERIJA LEGIONELLA PNEUMOPHILA U KRŠKIM IZVORIMA I U VODOOPSKRBNOJ MREŽI

10.30 – 10.45h
Štiglić J., Novak J., Ujević Bošnjak M.: USPOREDBA MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA NASUPROT AMPLIKON METAGENOMSKE ANALIZE PATOGENIH MIKROORGANIZAMA U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

10.45 – 11.00h
Novotni-Horčička N., Marković T., Karlović I., Kovač I.: PRIMJENA STABILNIH IZOTOPA I KEMIJSKIH PARAMETARA ZA ODREĐIVANJE UDJELA VODE IZ POJEDINIH IZVORIŠTA U VODOOPSKRBNOJ MREŽI

11.00 – 11.30 Stanka

11.30 – 11.45
Tomas D.: ZAHTJEVI DIREKTIVE O KVALITETI VODE NAMIJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU (PREINAKA)

11.45 – 12.00
Rotim, K., Šajnović I., Ćurko J., Prskalo H., Šušić I., Gajšak F., Trumbetić I., Ujević Bošnjak M.: ANALIZA VODE S JAVNIH SLAVINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I INDEKSI STABLINOSTI VODE

12.00 – 12.15h
Andabaka D., Senta Marić A., Čepelak R., Šafranić B., Kereta B.: STANJE VODOOPSKRBNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA PERIOD 2002.-2022.

12.15 – 12.30h
Piškur V., Vukić Lušić D., Bastijanić M.,  Živković S., Cenov A., Šimić R., Glad M.: IZAZOVI U VODOOPSKRBI NA PODRUČJU GRADA ČABRA

12.30 – 12.45h
Goričanec V., Antičević M., Sviben M., Beck R., Gagović E., Šimunović V., Ujević Bošnjak M.: PRELIMINARNI REZULTATI ODREĐIVANJA PARAZITA CRYPTOSPORIDIUM I GIARDIA U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

12.45 – 13.00h
Ruk D., Horvat I., Nemčić Jurec J., Kovač I.: UTJECAJ SEIZMIKE NA PODZEMNU VODU

13:00 – 14:30h Podnevna stanka

14.30 – 14.45h
Vukić Lušić D., Cenov A., Glad M., Piškur V., Sučić N., Peranić Mehanović T., Jerinić L., Lušić D., Tomić Linšak D., Linšak Ž. PRAĆENJE Legionella spp. I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST BAZENSKE VODE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

14.45 – 15.00h
Bezik D., Babić H., Ruškan I., Petrovicky Šveiger B., Kralj M., Marković T.,  Toth L., Sučić H., Benkotić S. : HALOOCTENE KISELINE U BAZENSKIM VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

15.00 – 15.15h
Grozdanić O., Cindrić A.M., Finderle I., Omanović O.: RASPODJELA METALA U TRAGOVIMA, ODREĐIVANJE BIORASPOLOŽIVE FRAKCIJE I PROCJENA RIZIKA U MORSKOM OKOLIŠU POD DUGOGODIŠNJIM UTJECAJEM INDUSTRIJE

15.15 – 15.30h
Dvorski M., Vitale K., Andabaka D., Likić R.,Vinković Vrček I.: ONEČIŠĆENJE VODE NANOČESTICAMA PLASTIKE

15.30 – 16.30h
Radionica: RAZUMIJEVANJE PONAŠANJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA IZ VREMENSKIH SERIJA PODATAKA O MUTNOĆI I JEDNOSTAVNIH ALATA ZA IZRADU UČINKOVITIH DUGOROČNIH OPERATIVNIH PLANOVA.
Voditelj: Dr Stewart Husband, Department of Civil & Structural engineering, University of Sheffield, UK

Više o radionici na linku: Radionica

POSTER:

Josipović R., Pavlić Z., Deanković D.: PROBLEMI U SUSTAVU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.30 – 17.00h Stanka

17.00 – 18.00h Okrugli stol i rasprava

20.00 Večera

5. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak u okolici Novog Vinodolskog

6. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine!