26. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

4. - 7. 10.2022. godine, Hotel ISSA Vis

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

izv. prof. dr. sc. Vilija Beroša, dr. med.

organiziraju

XXVI. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP
VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

VODOOPSKRBA I KLIMATSKE PROMJENE

 

Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na 26. znanstveno-stručni skup „Voda i javna vodoopskrba“. Prošlogodišnji jubilarni Skup održan je u hotelu Jezero na Plitvičkim jezerima, a ovogodišnji će se održati na otoku Visu.

Središnja tema Skupa ove je godine posvećena utjecaju klimatskih promjena na vodoopskrbu. Brojni su znanstveni i stručni radovi ukazali na to da pojave koje se vežu uz klimatske promjene (poplave, toplinski valovi, dugotrajne suše, porast temperature i smanjenje količina oborina) mogu dovesti do nastanka izravne štete na vodoopskrbnim sustavima, utjecati na promjene fizikalno-kemijskih svojstava vode, ali isto tako uzrokovati i razvoj većeg broja patogenih mikroorganizama. Posljedično može doći do dugotrajnih prekida u radu vodoopskrbnih sustava, smanjenja učinkovitosti obrade i distribucije vode, značajnog povećanja operativnih troškova kao i pojave epidemija bolesti probavnog sustava.

U budućnosti se očekuje povećanje učestalosti i intenziteta pojava koje su posljedica klimatskih promjena, stoga se nadamo da ćete se odazvati pozivu i aktivno sudjelovati u radu Skupa prezentirajući znanstvene i stručne radove koji obrađuju tematiku utjecaja klimatskih promjena na vodoopskrbu.

Kao i dosadašnjih godina, Skup je otvoren i za ostale teme koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Nadamo se i veselimo se skorom susretu na Visu!

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora

 


Preuzmite datoteke Prva obavijest Druga obavijest


Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med. (potpredsjednica)
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

 

Članovi:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Katica Boban, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Tina Dumanić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Boris Ivanišević, dipl.ing.
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Vis

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Milica Ledić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Željko Pekaš, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Anja Vargić, dipl.ing.
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Vis

Branka Jurčević Zidar, dr.med., Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

 

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Članovi:

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Željko Duić, dipl. ing. geol.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov, dipl. ing.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

 

Tajništvo skupa i kontakt:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr

 


PROGRAM

4. 10. UTORAK Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00 Večera
20:00 Svečano otvaranje Skupa

Jure Margeta
ODRŽIVOST VODOOPSKRBE U KLIMATSKI NEIZVJESNOJ BUDUĆNOSTI

Željko Dadić, Magdalena Ujević Bošnjak, Filip Gajšak
STANJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA HRVATSKIM OTOCIMA U RAZDOBLJU DVA DESETLJEĆA (2000 – 2021) – JE LI NAPRAVLJENO DOVOLJNO ?

5. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.15
Marija Gregov, Magdalena Ujević Bošnjak, Josip Ćurko, Marin Matošić, Lucija Surać, Vlado Crnek
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VODU KOJA SE KORISTI ZA LJUDSKU POTROŠNJNU

9:15- 9:30
Ana Kovačić, Željko Huljev, Edita Sušić, Lidija Bujas, Tatjana Puljak
MOGU LI KLIMATSKE PROMJENE DOVESTI DO POVRATKA NEKIH STARIH HIDRIČNIH EPIDEMIJA?

9:30 – 9:45
Jasna Nemčić-Jurec, Damir Ruk
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA ZDRAVLJE I ČIMBENIKE OKOLIŠA – VODA: SLUČAJ U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

9:45 – 10:00
Jasmina Lukač Reberski, Josip Terzić, Ivana Boljat, Josip Rubinić, Maja Radišić, Ozren Hasan, Martina Šparica Miko
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VODONOSNIK BLATSKOG POLJA U ZAPADNOM DIJELU OTOKA KORČULE

10:00 – 10:15
Damir Ruk, Igor Horvat, Vesna Kadija Cmrk, Jasna Nemčić Jurec
UTJECAJ GLOBALNOG ZATOPLJENJA NA PODZEMNU VODU DRAVSKOG ALUVIJA KOPRIVNIČKE PODRAVINE

10:15 – 10:30
Maja Oštrić, Vanda Piškur, Danijela Lenac
ANALIZA TRENDOVA KARAKTERISTIČNIH POKAZATELJA MOGUĆEG UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA IZVOR RJEČINE

10:30 – 11:00 STANKA

11:00 -11:15
Vanda Piškur, Majda Meden, Silvio Giorgolo, Sanja Živković, Darija Vukić Lušić
KVALITETA VODE IZVORA VELA FONTANA U ODNOSU NA KLIMATOLOŠKE PODATKE S CRPNE STANICE PONIKVE

11:15-11:30
Jasenka Gajdoš Kljusurić, Ana Jurinjak Tušek, Marija Gregov, Davor Valinger, Maja Benković, Tamara Jurina, Josip Ćurko, Marin Matošić, Magdalena Ujević Bošnjak
UTJECAJ KLIMATSKIH PARAMETARA NA JEZERO BUTONIGA (1987.-2019.)

11:30 – 11:45
Damir Tomas, Borna-Ivan Balaž
PONOVNA UPOTREBA VODE KAO MOGUĆNOST SMANJENJA UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA VODNE RESURSE

11:45 – 12:00
Davor Ljubas, Hrvoje Juretić
PROBLEMI U TRETMANU TERMALNIH I MINERALNIH VODA KOJE SE KORISTE KAO LJEKOVITE VODE

12:00 – 12:15
Darja Hojnik
MIKROPLASTIKA U PITKOJ VODI

12:15 -12:30
Marija Parać, Marija Marguš, Nuša Cukrov, Marin Lovrić
POTRAGA ZA MIKROPLASTIKOM U VODI IZ SLAVINE IZ KRŠKIH VODONOSNIKA U DINARIDIMA, HRVATSKA: KVANTIFIKACIJA NILE RED (NR) FLUORESCENTNOM METODOM

12:30 – 12:45
Matija Dvorski, Rea Janda, Ksenija Vitale
URBANI TOPLINSKI OTOCI – UZROCI I POSLJEDICE

12:45 – 14:00 POPODNEVNA STANKA

14:00 – 14:15
Dora Crmarić, Ana-Marija Cindrić, Krešimir Nevistić, Vladimir Čeperić, Dario Omanović
ANALIZA HRANJIVIH SOLI I OSNOVNIH FIZIKALNO-KEMIJSKIH PARAMETARA U RIJECI KRKI NA POSTAJI U KNINU- REZULTATI JEDNOGODIŠNJE STUDIJE

14:15 – 14:30
Dolores Grilec, Marija Jadrušić
UTJECAJ OBORINA NA POVRŠINSKE I PRIOBALNE VODE RIJEKE NERETVE

14:30 – 14:45
Josip Terzić, Staša Borović, Matko Patekar, Marco Pola, Tihomir Frangen, Jasmina Lukač Reberski, Ivan Kosović, Mihaela Bašić
HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA OTOKU VISU TIJEKOM VREMENA I NAJVAŽNIJI REZULTATI

14:45 – 15:00
Iva Šušić, Filip Tomić, Ljiljana Brižić, Magdalena Ujević Bošnjak
MODELIRANJE ŠIRENJA KLOROVOG DIOKSIDA I KLORATA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU

15:00 -15:30
Darko Kordovan, Srebrenka Vidović
UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODAMA U PRAKTIČNOJ PRIMJENI

15:30 – 15:45
Ana Jurjević, Helija Dokić
VODNI OTISAK U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA

15:45 – 16:00
Darko Kordovan, Josp Taradi, Nada Glumac, Natalija Kolenić, Nevenka Grošanić
MODELIRANJE POSLOVNE ARHITEKTURE I UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA U VODOOPSKRBNOJ ORGANIZACIJI UPOTREBOM SOFISTICIRANOG SOFTVERSKOG RJEŠENJA U FUNKCIJI DIGITALNE TRANZICIJE POSLOVANJA

16:00 – 16:15
Damir Andabaka, Rea Janda, Ankica Senta Marić, Matija Dvorski, Ksenija Vitale, Iskra Alexandra Nola
PRIVATNI BAZENI U HRVATSKOJ?

16:15 – 16:30
Anja Vargić, Boris Ivanišević
RAZVOJ I SPECIFIČNOSTI SAMOSTALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OTOKA VISA

16:30 – 17:00 STANKA

POSTERI

Magdalena Gavran, Ana Tot
VALIDACIJA METODE ZA ODREĐIVANJE PESTICIDA U POVRŠINSKOJ, PODZEMNOJ I PITKOJ VODI

Marija Broz, Ana Tot
VALIDACIJA METODE ZA ODREĐIVANJE GLIFOSATA U PODZEMNOJ, POVRŠINSKOJ I VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU LC-MS/MS TEHNIKOM

Daria Čupić
NOVI PROGRAM MONITORINGA KVALITETE PODZEMNIH VODA S MJERAMA ZAŠTITE VODE NAMIJENJENE LJUDSKOJ POTROŠNJI

Hrvoje Herceg, Daria Čupić
OCJENA KOLIČINSKOG STANJA PODZEMNIH VODA OBZIROM NA KLIMATSKE PROMJENE I ZAHVAĆENE KOLIČINE NA VODOCRPILIŠTIMA

Sanja Živković, Marijana Mezlar, Majda Meden, Vanda Piškur
UTJECAJ TEMPERATURE VODE NA KONCENTRACIJU KLORITA I KLORATA U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZO PONIKVE

Gordana Bach, Sonja Tolić
DOSTUPNOST ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I VAŽNOST HIDRACIJE OSOBA U DOMOVIMA ZA STARIJE

Sonja Tolić, Brigita Hengl, Jasenka Petrić, Dragan Grubiša, Jasenka Babić, Andrea Gross Bošković
TREND IZLOŽENOSTI NEKIM KONTAMINANTIMA IZ VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU S PODRUČJA GRADA ZAGREBA U PERIODU OD 2016. DO 2020. GODINE

Emilija Anevska, Nada Jandrieska Ilieva, Katerina Dimovska
KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE PODZEMNE VODE OKO IZVORA RASCE

Alena Vlašić
KORIŠTENJE ALTERNATIVNIH IZVORA VODE KAO ODGOVOR IZAZOVU KLIMATSKIH PROMJENA U ODRŽIVOM TURIZMU

Rea Janda, Ankica Senta Marić, Damir Andabaka, Milan Milošević, Jasna Pucarin-Cvetković, Iskra Alexandra Nola, Hana Brborović, Roko Žaja, Matija Dvorski, Ivanka Petrović, Ksenija Vitale
VODA I SANITACIJA U PODRUČNIM ŠKOLAMA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI – PROMICANJE ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

Dario Omanović, Krešimir Nevistić, Dora Crmarić, Ana-Marija Cindrić, Vladimir Čeperić
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U NAPREDNIM PREDIKTIVNIM TEHNOLOGIJAMA ON-LINE NADZORA KVALITETE VODE

Antonija Kovačević, Nikolina Ciban, Marina Hublin, Ivana Mravunac
KVALITETA BAZENSKIH VODA U KUĆAMA ZA ODMOR NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

17:00 -18:30 OKRUGLI STOL
20:00: VEČERA

6. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak po otoku Visu

7. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine!