25. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

5. - 8. 10.2021. godine, Nacionalni park "Plitvička jezera"

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

izv. prof. dr. sc. Vilija Beroša, dr. med.

organiziraju

XXV. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

MINERALNE I TERMALNE VODE

 

Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na 25. jubilarni znanstveno-stručni skup „Voda i javna vodoopskrba“. Prošlogodišnji Skup održan je virtualno, stoga posebno veseli činjenica da ćemo ovogodišnji Skup održati u hotelu Jezero na Plitvičkim jezerima. Nakon dvije godine imat ćemo priliku razmijeniti iskustva, raspravljati o stručnim temama, produbiti prijateljstva i poslovne suradnje kroz osobne susrete u predivnom ambijentu naših Plitvica.

Središnja tema Skupa ove je godine posvećena mineralnim i termalnim vodama koje predstavljaju jedno od bogatstava naše domovine. Većina je radova, stoga, vezana uz njih, no bit će prezentirani i radovi iz drugih područja vezanih uz vodu i javnu vodoopskrbu.

Nadamo da ćete se odazvati pozivu, doći i aktivno sudjelovati u radu Skupa, poglavito u raspravi na Okruglom stolu kojim završava radni dio Skupa.

Nadamo se i veselimo susretu na Plitvičkim jezerima!

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora

 


Preuzmite datoteke Prva obavijest Druga obavijest


Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ružica Čanić, dr. med. (potpredsjednica)
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

 

Članovi:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Luka Basara, dipl.ing.
Vodovod Korenica d.o.o., Korenica

Marija Batinić Sermek, dipl.ing.
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

doc. dr. sc. Hana Brborović, dr. med.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Matija Dvorski, mag.biol.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Danijela Ivšinović, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Mario Kobetić, dipl. ing.
Studenac d.o.o., Lipik

Miro Macan, dipl.ing.agr.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

izv. prof.dr.sc. Milan Milošević, dr.med., specijalist medicine rada i sporta
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Domagoj Mosler, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist interne medicine
Lječilište Topusko, Topusko

izv. prof.dr.sc. Iskra Alexandra Nola
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Marija Pašalić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Želimir Pekaš, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Marinko Pleština, dipl.ing.
Jamnica plus d.o.o., Zagreb

izv. prof.dr.sc. Jasna Pucarin Cvetković
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Helena Radić Bosanac, mag.comm.
Jamnica plus d.o.o., Zagreb

Ana Rapo, mag.comm.
Vodovod Korenica d.o.o., Korenica

Jasmina Stilinović Totić, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Lubomir Surik, dipl. ing.
Studenac d.o.o., Lipik

Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr.sc. Vesna Tomac Vukanović, dipl. ing.
Studenac d.o.o., Lipik

prof.dr.sc. Ksenija Vitale
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Roko Žaja, dr.med.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

Milan Župan, dipl. ing.
Državni inspektorat, Ispostava Gospić

 

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Članovi:

Damir Andabaka, dipl.ing.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

dr. sc. Staša Borović, dipl. ing.geol.
Hrvatski geološki institut, Zagreb

doc. dr. sc. Jasna Čačić, dipl. ing.
Gospodarska interesna udruga proizvođača pića Hrvatske, Zagreb

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Željko Duić, dipl. ing.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

Rea Janda, mag.appl.chem.
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

Sandy Lovković, dipl. ing.
Jamnica plus d.o.o., Zagreb

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

dr. sc. Tamara Marković, dipl. ing.geol.
Hrvatski geološki institut, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

prof. dr. sc. Ksenija Vitale
Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka


PROGRAM

5. 10. UTORAK Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00 Večera
19:00 Svečano otvaranje Skupa

Željko Dadić
MINERALNE VODE U HRVATSKOJ – JESMO LI UČINILI DOVOLJNO?

Radovan Čepelak
TERMOMINERALNE VODE U FUNKCIJI ZDRAVLJA

Želimir Pekaš
MINERALNE I TERMALNE VODE U PLANOVIMA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA

6. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.15
Darja Repnik, Vesna Viher Hrženjak
MINERALI U VODI ZA PIĆE I UTJECAJ NA ZDRAVLJE

9:15- 9:30
Marin Matošić, Josip Ćurko, Vlado Crnek, Lucija Surać, Marija Gregov
UPOTREBA I ODOBRAVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA OBRADE PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA

9:30 – 9:45
Magdalena Ujević Bošnjak, Jurica Štiglić, Filip Tomljenović, Emanuela Jagušt, Filip Gajšak, Ljlja Škarica, Anamarija Penović
KARAKTERISTIKE HRVATSKIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA S OSVRTOM NA NEREGULIRANE PARAMETRE

9:45 – 10:00
Ana Kovačić, Tatjana Puljak, Mirna Mamić, Tina Dumanić, Jasna Hrenović
PREŽIVLJAVANJE BAKTERIJA U PRIRODNOJ MINERALNOJ I IZVORSKOJ I VODI

10:00 – 10:15
Jurica Štiglić, Filip Tomljenović, Magdalena Ujević Bošnjak
ODREĐIVANJE MIRISNIH SPOJEVA U UZORCIMA MINERALNIH I IZVORSKIH VODA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

10:15 – 10:30
Ivančica Kovaček, Ivona Majić, Vesna Šušnjara, Zdenko Mlinar, Ksenija Findrik, Ana Vasiljević, Vesna Bogdan
ISPITIVANJE NAFTALANA OBZIROM NA MIKROBIOLOŠKE KRITERIJE

10:30 – 11:00 STANKA

11:00 -11:15
Vanda Piškur, Darija Vukić Lušić, Josip Rubinić, Arijana Cenov, Sanja Živković
POTOK LEŠNJAK – OD RIMSKIH TERMI DO DANAŠNJIH DANA

11:15-11:30
Ankica Senta Marić, Radovan Čepelak, Damir Andabaka
JODNE VODE U HRVATSKOJ I MOGUĆNOST NJIHOVE PRIMJENE U BALNEOLOGIJI

11:30 – 11:45
Jasna Nemčić-Jurec
KARAKTERISTIKE TERMALNE VODE U REKREACIJSKIM BAZENIMA: PERSPEKTIVA IODRŽIVOST

11:45 – 12:00
Davor Ljubas, Hrvoje Juretić
PROBLEMI U TRETMANU TERMALNIH I MINERALNIH VODA KOJE SE KORISTE KAO LJEKOVITE VODE

12:00 – 12:15
Damir Andabaka, Rea Janda, Ankica Senta Marić, Radovan Čepelak
BUDUĆNOST LJEČILIŠTA S TERMOMINERALNOM VODOM

12:15 -12:30
Mirna Habuda-Stanić, Hrvoje Sučić, Vera Santo, Danijela Bezik, Snježana Benkotić, Nataša Turić, Srećko Vuković, Gabrijela Čurković
BIZOVAČKE TOPLICE – LJEKOVITA VODA U SRCU SLAVONIJE

12:30 – 14:00 PODNEVNA STANKA

14:00 – 14:15
Marija Gregov, Davor Valinger, Josip Ćurko, Marin Matošić
DIZAJNIRANJE EKSPERIMENTA I OPTIMIRANJE PROCESA OBRADE VODE

14:15 – 14:30
Nikolina Novotni-Horčička, Bojana Perši Kunić
JAVNE SLAVINE NA PODRUČJU REGIONALNOG VODOVODA VARAŽDIN

14:30 – 14:45
Livia Kurajica, Magdalena Ujević Bošnjak, Jurica Štiglić
KOROZIVNE NASLAGE U VODOVODNIM CIJEVIMA: KARAKTERIZACIJA I OTPUŠTANJE METALIH IONA

14:45 – 15:00
Mirna Habuda-Stanić, Blaženka Jureta, Jasna Kopić, Branimir Cindrić, Mario Šiljag
KVALITETA I PRERADA VODE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA VINKOVACA

15:00 -15:15
Rea Janda, Damir Andabaka, Ksenija Vitale
DOBROBITI DEZINFEKCIJE KLOROM I KOD KEMIJSKI ONEČIŠĆENE VODE

15:15 – 15:30
Ana Rapo
VODOOPSKRBA KORENIČKOG I PLITVIČKOG KRAJA

POSTERI

Srebrenka Vidović, Darko Kordovan
ODRŽAVANJE PLANA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU – ISKUSTVA U PRAKSI

Antonija Kovačević, Ivana Majcenović, Nikolina Ciban, Marina Hublin
TVRDOĆA VODE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Bernardo Marciuš, Anica Benutić
RAZVOJ METODE ODREĐIVANJA BROMATA I BROMIDA U RAZLIČITIM MATRICAMA VODE VEZANOM TEHNIKOM TEKUĆINSKE KROMATOGRAFIJE VISOKE DJELOTVORNOSTI UZ SPEKTROMETRIJU MASE INDUKTIVNO SPREGNUTE PLAZME

15:30 – 16:00 STANKA

16:00 – 17:30 OKRUGLI STOL

19:00 VEČERA

 

7. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak u okolici Plitivičkih jezera

 

8. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine!