24. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

7. 10. 2020. Online

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

izv. prof. dr. sc. Vilija Beroša, dr. med.

organiziraju

 XXIV. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP
VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

INTERNE INSTALACIJE

 

Poštovane kolegice i kolege,

živimo u izazovnom vremenu u jeku epidemije COVID-19 i teško je predvidjeti što donose dani koji nam predstoje. U tom smislu, iako smo se iskreno nadali održavanju 24. znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba u Biogradu na Moru u Crvenoj Luci, ovogodišnji Skup ipak će se održati u virtualnom obliku. Odluka koju je donio Organizacijski odbor u skladu je s uputom Ministra zdravstva da se radi zaštite zaposlenika u zdravstvenom sustavu od potencijalnog izlaganja infekciji COVID-19, svi planirani stručni skupovi ili odgode ili organiziraju isključivo u virtualnom obliku.

Razmjena iskustava, druženje i susreti s kolegama i starim prijateljima teško se mogu nadoknaditi u virtualnom svijetu. Nadamo se da će atraktivnost središnje teme i program Skupa ipak privući Vašu pažnju i da ćete se pridružiti i aktivno sudjelovati u virtualnom radu Skupa.

Veselimo se virtualnom susretu, uz želju da svi ostanemo zdravi!

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora

 

Preuzmite datoteke Prva obavijest Druga obavijest

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Zoran Škrgatić, dr. med. (potpredsjednik)
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Članovi:

mr. sc. Andreja Babin, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Ivan Babin, dipl. ing.
Državni inspektorat, Područni ured Split, Zadar

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Nives Eleršek, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Sandra Fatović, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zada

dr. sc. Judita Grzunov Letinić, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Nikica Klarin, dipl.ing.
Vodovod d.o.o., Zadar

Miro Macan, dipl.ing.agr.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Tomislav Matek, dipl.ing.građ
Vodovod d.o.o., Zadar

Slaven Meštrović, dipl.ing.
Vodovod d.o.o., Zadar

Hrvoje Patrk, dipl.ing.
Vodovod d.o.o., Zadar

Benito Pucar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Kristina Vuljanić, dipl. ing.
Državni inspektorat,  Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

ZNANSTVENI ODBOR:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Članovi:

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

doc. dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Osijek

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

doc. dr. sc. Ivan Halkijević, dipl. ing.
Građevinski fakultet, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

TAJNIŠTVO SKUPA I KONTAKT:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217, faks: 01 46 83 009,
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr

 

PROGRAM

7. 10. SRIJEDA

08:30 – 9:00 Prijave u sustav i priprema
https://www.gotomeet.me/HZJZHrvatskizavodzajavnozdravstvo/voda

9:00 – 9:30 Otvaranje i dobrodošlica sudionicima

9:30 – 10:00  Dadić Ž., Ujević Bošnjak M.: Dokazane greške u izvedbi unutranje vodoopskrbne mreže kao uzrok zdravstvno neispravne vode

10:00 – 10:15 Halkijević I., Pasavčić H.: Utjecaji cijevnih materijala vodoopskrbnih mreža i kućnih instalacija vodovoda na kakvoću vode

10:15 – 10:30 Nemčić Jurec J.: Izvori Legionella, toksičnost i zdravstveni rizik: pregled

10:30 – 10:45 Ljubas D.: Strategije kontrole bakterija Legionella spp. u vodnim instalacijama u objektima

10:45 – 11:00 Štiglić J., Ujević Bošnjak M., Kurajca L., Tomljenović F.: Miris i okus u vodi za ljudsku potrošnju i utjecaj materijala u dodiru s vodom i biofilma na njihovu pojavnost

11:00 – 11:15 Senta Marić A., Čepelak R., Andabaka D.: Korozija vodovodnih i drugih instalacija u toplicama i kako to spriječiti

11:15 – 12:00 Pauza

12:00 – 12:15 Zoretić Rubes V.: Osvrt na prijedlog preinake Direktive europske komisije o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

12:15 – 12:30 Vuljanić K.: Kontrola parametara unutarnje mreže – izazovi i provedba  u praksi

12:30 – 12:45 Ujević Bošnjak M. Štiglić J., Tomljenović F., Jagušt E., Kurajica L., Antičević M., Penović A.: Problemi koji se javljaju u unutarnjoj vodoopskrbnoj mreži i potreba uvođenja planova sigurnosti vode

12:45 – 13:45 Okrugli stol: Unutarnja vodoopskrbna mreža

13:45 – 14:15 Pauza

14:15 – 14:30 Benkotić, S., Lazić Đ., Eberhard M., Horvat U., Bezik D.: Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO 11731:2017 – brojenje Legionella

14:30 – 14:45 Piškur V., Vukić Lušić D., Cenov A., Živković S., Lenac D., Togunjac D.: Riječki izvori u sušnom razdoblju

14:45 – 15:00 Čepelak R., Senta Marić A., Andabaka D.: Utjecaj potresa na režim termomineralnih voda u Hrvatskoj

15:00 – 15:15 Gregov M., Ćurko J., Matošić M., Crnek V., Jukić A., Ujević Bošnjak M., Gajšak F., Jagušt E.: Prisutnost bromida u vodocrpilištima Hrvatske

15:15 – 15:30 Kurajica L., Ujević Bošnjak M., Štiglić J., Romić Ž.: Utjecaj miješanja bunara i Drave na koncentracije arsena, nusprodukata dezinfekcije i organsku tvar u gradu Osijeku

15:30 – 15:45 Blagajac A., Surač L., Pavić D. Grbin D., Bielen A., Šver L., Miljanović A., Vladušić T., Matošić M., Ćurko J.: Fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće površinskih voda u Hrvatskoj

15:45 – 16:00 Rasprava

16:00 Zatvaranje 24. znanstveno stručnog skupa