23. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

1. - 4. 10. 2019. godine, Hotel Materada - Poreč

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

prof. dr. sc. Milana Kujundžića, prim. dr. med.

organiziraju

 XXIII. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP
VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

UZORKOVANJE VODA

 

Poštovane kolegice i kolege,

uzorkovanje voda početni je korak u dobivanju pouzdanih rezultata, koji kasnije služe u razne svrhe, od, na primjer, procjene stanja površinskih i podzemnih voda do ocjene zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Nepravilan postupak uzorkovanja, nepravilno konzerviranje, transport i čuvanje uzorka mogu dovesti do pogrešnih konačnih rezultata, a u konačnici i do pogrešnih zaključaka, koji mogu imati dalekosežne posljedice.

Područje uzorkovanja voda regulirano je nizom normi, a osim tehnika uzorkovanja, obrađeni su i zahtjevi za osiguravanje kvalitete uzorkovanja. Novim izdanjem norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 omogućuje se akreditiranje laboratorija za provedbu samo uzorkovanja, a ujedno je uzorkovanje područje u kojemu su dostupna tek rijetka međulaboratorijska poredbena ispitivanja. Važno je sagledati podatke i iskustva stečena provedbom uzorkovanja svih vrsta voda, za različite vrste analiza, kao i iskustva i znanja u procjeni mjerne nesigurnosti te provedbi međulaboratorisjkih poredbenih ispitivanja u području uzorkovanja.

Iako je središnja tema ovogodišnjeg Skupa posvećena uzorkovanju, Skup je, kao i svih dosadašnjih godina, otvoren svim ostalim aktualnim temama, koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Veselimo se susretu u Poreču!

 

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora

 


Preuzmite datoteke Prva obavijestDruga obavijest

 

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Aleksandar Stojanović, dr. med. spec. epidemiologije (potpredsjednik)
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanita’ pubblica della regione Istriana, Pula

Članovi:

Alen Agapito, dipl. ing.
Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Tatjana Burić, dipl. ing.
Državni inspektorat,  Zagreb

Danijela Cerovac Linardon, dipl. ing.
Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Sean Cotić, dipl. ing.
Istarski vodovod d.o.o., Buzet

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Sonja Diković, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanita’ pubblica della regione Istriana, Pula

Mislav Hajčić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Nina Jozanović, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanita’ pubblica della regione Istriana, Pula

Miro Macan, dipl.ing.agr.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Marijuča Nemarnik, dipl. ing.
Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Mladen Nežić, dipl. ing.
Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Slaven Skender, dipl. ing.
Državni inspektorat, Odjel za Istru i Primorje

Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Kristina Vuljanić, dipl. ing.
Državni inspektorat,  Zagreb

Đino Zmijarević, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. (potpredsjednik)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Članovi:

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

dr. sc. Ana Čop, dipl. ing.
Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb

doc. dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Osijek

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

prof. dr. sc. Marin Matošić, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

Tajništvo skupa i kontakt:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 217, faks: 01 46 83 009,
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr

 

OKVIRNI PROGRAM

1. 10. UTORAK
Dolazak sudionika, prijava i smještaj
19:00 h Večera / 20:00 h Svečano otvaranje

2. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.15 Nemarnik M., Cerovac Linardon D.: USPOREDBA KVALITE-TE VODE I IZDAŠNOSTI IZVORIŠTA SV. IVAN, GRADOLE, BULAŽ I BUTONI-GA U PERIODU OD 2011.- 2018. GODINE I IZAZOVI U PROIZVODNJI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
09.15 – 09.30 Ujević Bošnjak M., Tomljenović F., Štiglić J., Kurajica L., Drljo E.: UZORKOVANJE I PRAĆENJE (MONITORING) OLOVA U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
09.30 – 09.45 Diković S.: KONTROLA KVALITETE UZORKOVANJA VODE
09.45 – 10.00 Kovačić A., Peračić R., Puljak T., Mamić M.: KONTROLA KVALITETE PRI UZORKOVANJU VODE IZ OKOLIŠA ZA MIKROBIOLIŠKU ANALIZU
10.00 – 10.15 Sučić H., Kralj M., Santo V., Ćavar S., Kolarić D., Babić H.: DOPRINOS UZORKOVANJA MJERNOJ NESIGURNOSTI METODE
10.15 – 10.30 Manoleva N., Petrovska B., Božinovski Z., Nikoloski A.: PRIPREMA AMBALAŽE ZA MIKROBIOLOŠKA UZORKOVANJA
10.30 – 10.45 Tomas D., Šnajder I.: PROVOĐENJE UZORKOVANJA POVRŠINSKIH VODA
10.45 – 11.00 Petrovska B., Božinovski Z.: UZORKOVANJE OTPADNIH VODA

11.00 – 11.30 Stanka

11.30 – 11.45 Kordovan D., Vidović S.: VAŽNOST UZORKOVANJA PRILI-KOM USPOSTAVE PLANA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U SLOŽENOM VODOOPSKRBNOM SUSTAVU
11.45 – 12.00 Grgić Z.: ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI PREMA HRN EN ISO/IEC 17043
12.00 – 12.15 Benkotić S., Bezik D., Ćavar S.: IZAZOVI NA PUTU PROCJE-NE RIZIKA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
12.15 – 12.30 Čepelak R., Senta Marić A., Andabaka D.: MOŽE LI SE ČISTOĆA VODE U TERAPIJSKIM BAZENIMA U LJEČILIŠTIMA ODRŽAVATI SAMO IZMJENOM VODE?
12.30 – 12.45 Senta Marić A., Čepelak R., Andabaka D.: ČISTOĆA I DE-ZINFEKCIJA TERMOMINERALNIH VODA U PERSPEKTIVI NOVIH ZAKON-SKIH PROPISA
12.45 – 13.00 Jambrošić K., Glumac N., Kolenić N., Topolnjak V.: KVALI-TETA VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH IZVORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

13:00 – 14:30 Podnevna stanka

14.30 – 14.45 Vukić Lušić D., Piškur V., Mihelčić N., Cenov A., Živković S.: KAKVOĆA VODE AKUMULACIJE LOKVARKA – PLANIRANOG IZVORA VODE ZA PIĆE REGIONALNOG VODOVODA GORSKOG KOTARA
14.45 – 15.00 Nemčić-Jurec J.: PROCJENA RIZIKA KVALITETE PODZE-MNE VODE MATEMATIČKIM NELINEARNIM MODELOM
15.00 – 15.15 Kurajica L., Ujević Bošnjak M., Jurica Štiglić J., Novak Stankov M.: ODREĐIVANJE REGULIRANIH I NEREGULIRANIH NUSPRO-DUKATA DEZINFEKCIJE U VODI ZA PIĆE U GRADU ZAGREBU
15.15 – 15.30 Janeska I., Micevski E.: UČINKOVITOST FILTERSKIH POLJA SA I BEZ UPOTREBE BAZALTA TOKOM FILTRACIJE
15.30 – 15.45 Ćurko J., Matošić M., Crnek V, Surać L., Zorko S., Brozić B., Cotić S., Nežić M.: LABORATORIJSKO TESTIRANJE NASTAJANJA BROMATA PRI OZONIRANJU VODE NA POSTROJENJU BUTONIGA
15.45 – 16.00 Anevska E., Božinovski Z.: UPORABA NANO ČESTICA ELEMENTARNOG ŽELJEZA ZA REDUKCIJU ŠESTEROVALENTNOG KROMA U REALNIM UZORCIMA PODZEMNIH VODA
16.00 – 16.15 Poljak V., Barbelo G.P., Gotovac J.: MOGUĆNOSTI UPORA-BE PROBIOTIČKIH BAKTERIJA U OBRADI KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

POSTERI

Denžić Lugomer M., Pavliček D.: KONTROLA KVALITETE PRI UZORKOVANJU VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
Bach G., Tolić S., Španović A., Krivohlavek A.: ODREĐIVANJE OKSIDA-CIJSKO-REDUKCIJSKOG POTENCIJALA (ORP) U BAZENSKOJ VODI
Mikša I., Delija Graovac D.: ODREĐIVANJE OSJETLJIVOSTI PRAGA MIRISA I OKUSA U VODAMA
Josipović R., Mikočević J., Nadih M., Cvitković A.: SUSTAV VODOOPSKRBE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA

16.15 – 16.45 Stanka

16.45 – 18.00 Okrugli stol i rasprava

20.00 Večera

3. 10. ČETVRTAK
Stručni obilazak u okolici Poreča

4. 10. PETAK
Doručak /Sretan put i doviđenja do iduće godine