22. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

2. – 5. 10. 2018. godine, Hotel Panonija - Sisak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

prof. dr. sc. Milana Kujundžića, prim. dr. med.

organiziraju

 XXII. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

 

sa središnjom temom:

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA

 

Poštovane kolegice i kolege,

Zdravstvena ispravnost bazenskih voda je važna u zaštiti zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti. Na razini Europske unije ne postoji zakonodavni okvir koji regulira ovo područje, već ga svaka zemlja članica definira na nacionalnoj razini. Stručna je javnost u Republici Hrvatskoj upozoravala na propuste koji se događaju zbog nedostatka zakonodavnog okvira, stoga je upravo na opetovane zaključke okruglih stolova s prethodnih znanstveno-stručnih skupova Voda i javna vodoopskrba 2012. godine donijet prvi nacionalni propis o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, koji je izmijenjen i dopunjen 2014. godine (Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, NN 107/12, 88/14).

Hrvatska je turistički orijentirana zemlja s velikim brojem bazena punjenih slatkom ili morskom vodom, a velik je broj i termalnih bazena. Plivanje i kupanje u bazenima ima pozitivne zdravstvene učinke, međutim ako se bazenima i bazenskim kupalištima ne upravlja dobro ili se kupači ne pridržavaju higijenskih pravila, moguća je izloženost kemijskom i mikrobiološkom onečišćenju.

Uvažavajući činjenicu da se bazeni pune vodama različitog kemijskog sastava, da su dostupne različite tehnologije obrade voda, da su u upotrebi različita sredstva za dezinfekciju voda, a da istovremeno raste broj bazena (bilo privatnih bilo javnih) kao i broj kupača, želimo otvoriti raspravu o temi bazenskih voda, i sagledati podatke i iskustva stečena provedbom monitoringa bazenskih voda nakon petogodišnje primjene Pravilnika da bi se i dalje unapređivala kvaliteta bazenskih voda i štitilo zdravlje kupača.

Kao i svih dosadašnjih godina, Skup je otvoren svim ostalim aktualnim temama koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Veselimo se susretu u Sisku!

 

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstvena suradnica
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora


Preuzmite datoteke Prva obavijestDruga obavijest

 

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Inoslav Brkić, dr. med. spec. epidemiologije (potpredsjednik)
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Danijela Prša Gavrić, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak

Kristina Vuljanić, dipl. ing.
Ministrastvo zdravstva,  Uprava za sanitarnu inspekciju,  Zagreb

Tatjana Burić, dipl. ing.
Ministrastvo zdravstva,  Uprava za sanitarnu inspekciju,  Zagreb

Ivan Kolovrat, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Igor Rađenović, dipl. oec.
Sisački vodovod d.o.o., Sisak

mr.sc. Ljiljana Brižić, dipl.ing.biol.
Sisački vodovod d.o.o., Sisak

Sanja Sklepić-Vukadinović, dipl. ing.
Sisački vodovod d.o.o., Sisak

Lidija Ovčarić, dipl. ing.
Ministarstvo zdravstva, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Zagreb

Spomenka Uremović, dr.med.
Ministrastvo zdravstva,  Uprava za sanitarnu inspekciju,  Zagreb

Jurica Štiglić, dipl.ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Pavle Jeličić, dr.med.univ.mag.admin.sanit.
Specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Znanstveni odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

prof. dr. sc. Lidija Ćurković, dipl. ing.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, dipl. ing.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

doc. dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

doc. dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Osijek

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Tajništvo skupa i kontakt:

Filip Gajšak, mag. ing. geol.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb,
tel: 01 48 63 219, faks: 01 46 83 009,
e-adresa: filip.gajsak@hzjz.hr

 

PROGRAM

2. 10. UTORAK
Dolazak sudionika, prijava i smještaj
18:00 h Večera / 20:00 h Svečano otvaranje

3. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.45 Kožišek F. Kothan F.: ISKUSTVA REPUBLIKE ČEŠKE U REGULIRANJU JAVNIH BAZENA (pozvano predavanje)
09.45 – 10.00 Novosel M.: SANITARNO TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI – GRADSKI BAZENI ČAKOVEC
10.00 – 10.15 Ujević Bošnjak M., Gajšak F., Antičević M., Štiglić J.: ZDRAVSVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U REPUBLICI HRVATSKOJU 2017. GODINI
10.15 – 10.30 Nemčić-Jurec J.: KVALITETA BAZENSKE VODE –ANALIZA I INTERPRETACIJA
10.30 – 10.45 Santo V., Ćavar S., Sučić H., Babić H., Bezik D.: MONITORING BAZENSKIH VODA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI – PET GODINA ISKUSTVA
10.45 – 11.00 Vukić Lušić D., Cenov A., Piškur V., Živković S.: USPOREDBA POKAZATELJA KVALITETE BAZENSKIH VODA STANDARDNIH I SPA BAZENA
11.00 – 11.30 Stanka
11.30 – 11.45 Andabaka D., Janda R., Senta Marić A., Čepelak R.: TREBA LI KLORIRATI BAZENE PUNJENE PRIRODNOM MINERALNOM VODOM?
11.45 – 12.00 Novokmet G., Ujević Bošnjak M., Ćurko j., Matošić M.,
Tomljenović F.: PRISUTNOST BROMIDA U PODZEMNIM VODAMA I NASTAJANJE BROMATA U VODI ZA PIĆE TIJEKOM OZONIRANJA
12.00 – 12.15 Kolenić N., Glumac N., Jambrošć K., Topolnjak V.: KONCENTRACIJE NITRATA NA VODOCRPILIŠTU NEDELIŠĆE NAKON POPLAVE U PUŠĆINAMA 2012. GODINE
12.15 – 12.30 Kukolja A., Plazonić D., Posavec K., Ujević Bošnjak M., Štiglić J.: KLORIRANA OTAPALA – TRIKLORETEN I TETRAKLORETEN U PODZEMNOJ VODI I VODI ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA SAŠNAK – SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA
12.30 – 12.45 Ćurković L., Ljubas D., Čizmić M., Babić S., Sambolek A.: HIDROTERMALNA SINTEZA FOTOKATALIZATORA NA BAZI TiO2 ZA RAZGRADNJU ANTIBIOTIKA
12.45 – 13.00 Božinovski Z., Anevska E.: UPOTREBA NANO ČESTICA ELEMENTARNOG ŽELJEZA ZA REDUKCIJU ŠESTEROVALENTNOG KROMA U PODZEMNIM VODAMA
13:00 – 14:30 Podnevna stanka
14.30 – 14.45 Čepelak R., Senta Marić A., Andabaka D.: TERMOMINERALNI POTENCIJAL GRADA SISKA
14.45 – 15.00 Kožišek F.: ZDRAVSTVENI ZNAČAJ ESENCIJALNIH NUTRIJENATA U VODI ZA PIĆE
15.00 – 15.15 Dumanić T., Bakavić A.S., Ledić M., Lacman M.: VRIJEDNOSTI METALA U IZVORIŠTU RIJEKE JADRO
15.15 – 15.30 Kovačić A., Tafra D., Hrenović J., Goić-Barišić I., Pulak T., Mamić M.: PREŽIVLJAVANJE BAKTERIJE PSEUDOMONAS AERUGINOSA U OLIGOTROFNIM UVJETIMA
15.30 – 15.45 Škarica Lj., Antičević M.: USPOREDBA METODE KULTIVACIJE LEGIONELLA I LEGIOLERT® /QUANTI-TRAY® MPN METODE U UZORCIMA VODE
15.45 – 16.00 Rakić A., Štambuk-Giljanović N.: NEKE OD MJERA ZA SUZBIJANJE PATOGENIH MIKROORGANIZAMA (Legionella spp.) U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU
16.00 – 16.15 Burić T., Vuljanić K.: OSVRT NA PRIJEDLOG PREINAKE DIREKTIVE EUROPSKE KOMISIJE O VODI NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU

POSTERI

Piškur V., Živković S., Vukić Lušić D., Cenov A.: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKE VODE BAZENSKOG KOMPLEKSA KANTRIDA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2017. GODINE
Bach G.: PRISUTNOST Pseudomonas aeruginose U BAZENSKOJ VODI BAZENA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 2015. DO 2017. GODINE
Benkotić S., Bellian U., Lazić Đ., Eberhard M., Bunjevac A.: METODA ZA IZOLACIJU Legionella U UZORCIMA VODE PREMA HRN EN ISO 11731:2017
16.15 – 16.45 Stanka
16.45 – 18.00 Okrugli stol i rasprava
20.00 Večera

4. 10. ČETVRTAK
Stručni obilazak u okolici Siska

5. 10. PETAK
Doručak /Sretan put i doviđenja do iduće godine