19. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

29. rujna - 2. listopada 2015. godine, Hotel Trakošćan - Trakošćan

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo
pod pokroviteljstvom ministra zdravlja
prim. Siniše Varge, dr. med. dent.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik
dr. sc. Željko Dadić, dipl. inž. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Dopredsjednik
Dražen Jagić, dipl. oec. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

Članovi
dr. sc. Vedran Poljak, dr. med. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Ružica Vazdar, dipl. ing. Uprava za sanitarnu inspekciju MZ Zagreb
Ivan Kolovrat, dipl. inž. Hrvatske vode Zagreb
Alema Ježić, dipl. inž. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin
Vlado Vlašić, dipl. oec. Varkom d.d.. – Varaždin
Nikolina Horčička Novotni, dipl. inž. Varkom d.d.. – Varaždin
Đurđica Margetinac Liber, dipl. san. ing. Uprava za sanitarnu inspekciju MZ Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Varaždin

ZNANSTVENI ODBOR

dr. sc. Josip Čurko, dipl. inž. Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb
dr. sc. Željko Dadić, dipl. inž. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
doc. dr. sc. Mirna Habuda – Stanić, dipl. inž.,Prehrambeno – tehnološki fakultet, Osijek
dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. inž.,Zavod za javno zdravstvo,Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica
dr. sc. Anita Rakić, dipl. inž.,Nastavni zavod za javno zdravstvo,Splitsko – dalmatinske županije, Split
dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. inž. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. inž. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka