18. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

30. rujna - 03. listopada 2014. godine, Hotel Arkada Stari Grad – otok Hvar

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo
pod pokroviteljstvom ministra zdravlja
prim. Siniše Varge, dr. med. dent.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik
Dr. sc. Željko Dadić, dipl. inž. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Dopredsjednik
Jasna Ninčević, dr. med. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, Split

Članovi
Dr. sc. Vedran Poljak, dr. med. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Ružica Vazdar, dipl. ing. Ministarstvo zdravlja Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
Ivan Kolovrat, dipl. inž. Hrvatske vode, Zagreb
Mario Obrdalj, dipl. inž. Hrvatske vode, Zagreb
Ivan Grgičević, dipl. oec. Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Marinko Zeljko, dipl. san. ing. Ministarstvo zdravlja Odjel za Južnu Dalmaciju, Split

ZNANSTVENI ODBOR

Prof. dr. sc. Ivan Mijatović, dipl. inž. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Dr. sc. Željko Dadić, dipl. inž. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. inž. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. inž. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko- križevačke županije, Koprivnica
Dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. inž. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
Dr. sc. Sonja Tolić, dipl. inž. Zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb