21. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

3. - 6. listopada 2017. godine, Hotel Port 9 - Korčula

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo

pod pokroviteljstvom ministra zdravstva

prof. dr. sc. Milana Kujundžića, prim. dr. med.

organiziraju

 XXI. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP

VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

sa središnjom temom:

PLANOVI SIGURNOSTI VODE I SANITACIJE

 

Poštovane kolegice i kolege,

Upravljanje rizicima u vodoopskrbi nedjeljivo je od upravljanja sanitacijom, jer nepročišćene sanitarne otpadne vode mogu uzrokovati onečišćenje podzemnih i površinskih voda koje se koriste za potrebe javne vodoopskrbe. Razumijevajući neodvojivost ovih procesa u kružnom ciklusu vode, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2015. godine predstavila planove sigurnosti sanitacije (engl. Sanitation safety plan, SSP). Plan sigurnosti sanitacije temelji se na istim načelima preventivnog upravljanja rizicima kao i plan sigurnosti vode (engl. Water safety plan, WSP), s tim da se ovaj pristup primjenjuje od točke sanitacije odnosno nastajanja otpada do otpuštanja obrađenog otpada u okoliš ponovnom upotrebom ili odlaganjem. Brojni su primjeri kako u zemljama u razvoju tako i u razvijenim zemljama, u kojima se problem vodoopskrbe i odvodnje manjih naselja sve više rješava pomoću sustava koji su prilagođeni njihovim specičnim potrebama, a koji se baziraju na načelima WSP i SSP.

U Republici Hrvatskoj (RH) postoji velik broj lokalnih vodovoda koji se teško uključuju u sustav javne vodoopskrbe, a vrlo je često voda iz ovakvih sustava mikrobiološki onečišćena. Budući je samo 46% stanovništva RH spojeno na sustav javne odvodnje, postavlja se pitanje mogućnosti, a i opravdanosti da se manja, raspršena naselja, kakva su uglavnom naselja koja se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda, uskoro spoje na centralizirane sustave javne odvodnje. Postoji li u RH potreba za primjenom WSP-a i SSP-a u manjim naseljima? Mogu li SSP-i pronaći svoju primjenu u turističkim i mnogim drugim dislociranim objektima?

Kao i svih dosadašnjih godina, Skup je otvoren svim ostalim aktualnim temama koje su zanimljive stručnjacima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

Veselimo se susretu na Korčuli!

Dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., znanstveni suradnik
Predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora


Preuzmite datoteke: Prva obavijest,Druga obavijest

 

Organizacijski odbor:

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdrastvo, Zagreb

Mato Lakić, dr. med. spec. epidemiologije (potpredsjednik)
Zavod za javno zdrastvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Članovi:

dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Marija Jadrušić, dipl. ing. med. biokemije
Zavod za javno zdrastvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Dolores Grilec, dipl. ing.
Zavod za javno zdrastvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Tatjana Burić, dipl. ing.
Uprava za sanitarnu inspekciju MZ, Zagreb

Ivan Kolovrat, dipl. ing.
Hrvatske vode, Zagreb

Ruška Gavranić, dipl.ing.
Vodovod d.o.o. Blato

Jakov Belić, dipl.ing.
NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula

Marinko Zeljko, dipl. san. ing.
Uprava za sanitarnu inspekciju MZ, Odjel za južnu Dalmaciju, Dubrovnik

 

Znanstveni odbor:
dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.  (predsjednica)
Hrvatski zavod za javno zdrastvo, Zagreb

Članovi:
dr. sc. Željko Dadić, dipl. ing.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Josip Ćurko, dipl. ing.
Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

doc. dr. sc. Mirna Habuda – Stanić, dipl. ing.
Prehrambeno – tehnološki fakultet, Osijek

dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdrastvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

dr. sc. Jasna Nemčić Jurec, dipl. ing.
Zavod za javno zdrastvo Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica

dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdrastvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

dr. sc. Suzana Ćavar, dipl. ing.
Zavod za javno zdravstvo Osiječko – baranjske županije, Osijek

mr. sc. Romana Čalić, dipl. ing.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

 

PROGRAM

3. 10. UTORAK Dolazak sudionika, prijava i smještaj

18:00 Večera
21:00 Svečano otvaranje

4. 10. SRIJEDA
09.00 – 09.15 Jadrušić M., Gavranić R., Belić J., Grilec D., Matijašević I., Lakić M., Režić M., M. Pavlović: JAVNA VODOOPSKRBA NA OTOKU KORČULI
09.15 – 09.45 Schmoll O.: PLANOVI SIGURNOSTI VODE I SANITACIJE
09.45 – 10.00 Sovič N., Repnik D.:INFORMACIJSKA POTPORA PRI IZRADI PLANOVA ZA SIGURNOST VODE
10.00 – 10.15 Ujević Bošnjak M., Dadić Ž., Štiglić J.: VODOOPSKRBA U RH I POTREBA UVOĐENJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE
10.15 – 10.30 Burić T., Vazdar R.: NOVOSTI U ZAKONODAVSTVU U PODRUČJU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU UVOĐENJEM PROCJENE RIZIKA
10.30 – 10.45 Majić D., Toth I.: PROBLEMATIKA ODREĐIVANJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA
10.45 – 11.00 Grilec D., Jadrušić M., Lakić M., Režić M., Pavlović M.: ISPITIVANJE OTPADNIH VODA U DUBROVNIKU – BRIGA ZA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI
11.00 – 11.15 Kovačić A., Goić-Barišić I., Dekić S., Hrenović J.: BOLNIČKA OTPADNA VODA KAO PUT PRIJENOSA VIŠESTRUKO REZISTENTNIH MIKROORGANIZAMA
11.15 – 11.30 Stanka
11.30 – 11.45 Ilioski V., Janeska I.: HACCP – PRINCIPI JKP “VODOVOD”-BITOLA
11.45 – 12.00 Nemčić-Jurec J., Ruk D.: ČIMBENICI RIZIKA U PODZEMNOJ VODI ŠIREG PODRUČJA ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA
12.00 – 12.15 Vukić Lušić D., Piškur V., Cenov A., Živković S., Lakošeljac D., Rončević D.: PIJU LI STANOVNICI GORSKOG KOTARA ZDRAVSTVENO ISPRAVNU VODU?
12.15 – 12.30 Diković S., Valić J., Skopljak V.: PSEUDOMONAS AERUGINOSA NA MJESTIMA POTROŠNJE VODE
12.30 – 12.45 Škarica Lj., Antičević M.: DETEKCIJA I IDENTIFIKACIJA LEGIONELLA VRSTE IZ UZORAKA VODE
12.45 – 13.00 Santo V., Ćavar S., Sučić H.: KONCENTRACIJE NITRATA U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I METHEMOGLOBINEMIJA U BARANJI, NEKADA I SADA
13:00 – 14:30 Podnevna stanka
14.30 – 14.45 Kochubovski M.: HARMONIZACIJA DIREKTIVE O VODI ZA PIĆE U MAKEDONIJI
14.45 – 15.00 Janda R., Andabaka D., Senta Marić A., Čepelak R.: NOVINSKI ČLANCI O KVALITETI VODE ZA PIĆE
15.00 – 15.15 Ruk D., Horvat I., Ivaniš B., Nemčić-Jurec J.: MULTIPARAMETRIJSKA USPOREDBA ZDENACA IZVORIŠTA IVANŠČAK U KOPRIVNICI, HRVATSKA
15.15 – 15.30 Tomas D., Maldini K., Matić N., Majić D., Čurlin M., Senta Marić A., Andabaka D.: SEZONSKE VARIJACIJE POKAZATELJA KAKVOĆE VODE NA ODABRANIM IZVORIMA SPLITSKO-DALMATINSKE I DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
15.30 – 15.45 Štiglić J., Tomljenović F., Penović A., Gajšak F., Dumanić T., Prodan M., Ujević Bošnjak M.: KVALITETA VODE NA IZVORIŠTIMA RIJEKE JADRO I ŽRNOVNICA NAKON POŽARA
15.45 – 16.00 Čepelak R., Janda R., Senta Marić A., Andabaka D.: SUMPORNI IZVORI GRADA SPLITA
16.00 – 16.15 Božinovski Z., Petrovska B., Manoleva N., Dimovska K., Nikolovski A.: ŠPILJSKI IZVOR “VRELO” KAO ALTERNATIVNI IZVOR ZA VODOOPSKRBU GRADA SKOPJA
16.15 – 16.30 Habuda-Stanić M., Medverec Knežević Z., Gašo- Sokač D., Romić Ž., Pleština M., Rakić A.: PRIMJENA KEMIJSKE OKSIDACIJE U PROCESIMA PRERADE VODE ZA PIĆE

POSTERI
Vukić Lušić D., Piškur V., Cenov A., Živković S., Lakošeljac D., Rončević, D.: MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU GRADA ČABRA
Škarica D.: AUTOMATIZIRANA EKSTRAKCIJA BROMIRANIH DIFENILETERA IZ UZORAKA POVRŠINSKIH VODA
Žilić I., Šušnjara V., Krpan Lj.: BIOFILMOVI U VODOOPSKRBNOJ MREŽI
Krpan Lj., Šušnjara V., Žilić I.: MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U CILJU ZAŠTITE LJUDSKOG ZDRAVLJA
Šušnjara V., Krpan Lj., Žilić I.: RASPONI BROJENJA KOD MIKROBIOLOŠKIH METODA
Majstorov O.: UTECAJ VREMENSKIH NEPOGODA, POPLAVE NA KVALITETU VODE ZA PIĆE U OKOLICI GRADA SKOPJA

16.30 – 17.00 Stanka
17.00 – 18.00 Okrugli stol i rasprava
20.00 Večera

5. 10. ČETVRTAK Stručni obilazak otoka Korčule

6. 10. PETAK Doručak / Sretan put i doviđenja do iduće godine

Galerija slika: Uskoro!